Globul GoWeb Linux Howto

Вторник, 10 Ноември 2009

Globul GoWeb - ZTE MF626 HSDPA USB MODEM - Slackware Linux Install Howto

Стъпка 1


Първоначално линукса разпознава USB модема като CDROM ("ZeroCD (TM)"). За целта се прави следното като "root":
echo "
ACTION==\"add\", \
ENV{ID_CDROM}==\"1\", \
ENV{ID_VENDOR_ID}==\"19d2\", \
ENV{ID_MODEL_ID}==\"2000\", \
RUN+=\"/usr/bin/eject %k\"
" > /etc/udev/rules.d/ZTE-MF626.rules

/etc/rc.d/rc.udev reload

Вържете USB модема към машината. Лампичката на модема ще светне в червено.
В dmesg трябва да видите следното:

usb 1-6: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
usb 1-6: New USB device found, idVendor=19d2, idProduct=2000
usb 1-6: New USB device strings: Mfr=2, Product=1, SerialNumber=0
usb 1-6: Product: ZTE CDMA Technologies MSM
usb 1-6: Manufacturer: ZTE,Incorporated
usb 1-6: configuration #1 chosen from 1 choice
scsi14 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 4
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
scsi 14:0:0:0: CD-ROM ZTE USB SCSI CD-ROM 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
sr0: scsi-1 drive
sr 14:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
sr 14:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
usb-storage: device scan complete
usb 1-6: USB disconnect, address 4
usb 1-6: new high speed USB device using ehci_hcd and address 5
usb 1-6: New USB device found, idVendor=19d2, idProduct=0031
usb 1-6: New USB device strings: Mfr=2, Product=1, SerialNumber=0
usb 1-6: Product: ZTE CDMA Technologies MSM
usb 1-6: Manufacturer: ZTE,Incorporated
usb 1-6: configuration #1 chosen from 1 choice
option 1-6:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
usb 1-6: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
option 1-6:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
usb 1-6: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
scsi15 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
option 1-6:1.3: GSM modem (1-port) converter detected
usb 1-6: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
usb-storage: device found at 5
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
scsi 15:0:0:0: Direct-Access ZTE MMC Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
sd 15:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
sd 15:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
usb-storage: device scan complete

Лампичката вече трябва да свети в син цвят.
ZTE MF626 HSDPA USB MODEМ е готов за ползване.

Стъпка 2


Конфигуриране на ppp клиента.
За целта ви трябва ppp-2.4.4-i486-1, може и по-стара версия.
Изпълнете следните команди:

mkdir /etc/ppp/peers
echo "hide-password
noauth
connect '/usr/sbin/chat -v -f /etc/ppp/chatscript-globul'
/dev/ttyUSB2
460800
user globul
persist
maxfail 0
defaultroute
usepeerdns
" > /etc/ppp/peers/globul

echo "ABORT BUSY
ABORT 'NO CARRIER'
ABORT VOICE
ABORT 'NO DIALTONE'
ABORT 'NO DIAL TONE'
ABORT 'NO ANSWER'
ABORT DELAYED
'' ATZ
OK-AT-OK 'ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0'
OK-AT-OK AT+CGDCONT=1,\"ip\",\"globul\"
OK-AT-OK 'ATDT*99#'
CONNECT \d\c
" > /etc/ppp/chatscript-globul

Пускане на ppp клиента. Изпълнете следните команди:

pppd call globul nodetach

Ако всичко е ОК, ще видите следното:

root@starlight:~# pppd call globul nodetach
Serial connection established.
Using interface ppp0
Connect: ppp0 <--> /dev/ttyUSB2
Could not determine remote IP address: defaulting to 10.64.64.64
not replacing existing default route via 10.0.1.1
local IP address 10.8.53.185
remote IP address 10.64.64.64
primary DNS address 192.168.88.12
secondary DNS address 192.168.88.13

За да го пуснете като демон:

pppd call globul

Това е :)
Остава само да се оправи default route-а, но мисля че това го може всеки.

Още


Модемчето може да се пусне доста лесно и със следните програмчета:

1. USB_ModeSwitch - Activating Switchable USB Devices on Linux
2. WvDial

Ако някой желае може и за тях да понапиша малко.

Край


Тестовата машина:
root@starlight:~# cat /etc/slackware-version
Slackware 13.0.0.0.0

root@starlight:~# uname -a
Linux starlight 2.6.29.6-smp i686 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+ GNU/Linux

Инфо за модемчето на Globul GoWeb (ZTE MF626 HSDPA USB MODEM) - тук

Надявам се да съм бил полезен.
Приемам всякакви моментари :)

[ Добави коментар ]
Сряда, 11 Ноември 2009

Вчера написах малко ръководство за подкарването на Globul GoWeb пакета със ZTE MF626.

Днес се сетих, че съм забравил да напиша пояснение относно сим картата и дали тя иска пин.
Ако сим картата ви иска да въвеждате пин всеки път трябва да се направят следните промени.

Добавя се следният ред в /etc/ppp/chatscript-globul:
AT+CPIN="XXXX" - като на мястото на ХХХХ напишете вашият пин. Ето го и примера, изпълнете следното:
echo "ABORT BUSY
ABORT 'NO CARRIER'
ABORT VOICE
ABORT 'NO DIALTONE'
ABORT 'NO DIAL TONE'
ABORT 'NO ANSWER'
ABORT DELAYED
'' AT+CPIN=\"XXXX\"
'' ATZ
OK-AT-OK 'ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0'
OK-AT-OK AT+CGDCONT=1,\"ip\",\"globul\"
OK-AT-OK 'ATDT*99#'
CONNECT \d\c
" > /etc/ppp/chatscript-globul

Ето оше малко инфо отностно манипулирането на пина.

AT+CLCK="SC",0,"XXXX" - изключва поискването на пин

AT+CLCK="SC",1,"XXXX" - включва поискването на пин

AT+CLCK="SC",2 - проверява статуса на пина:

Тези команди може да се изпълняват с minicom.

[ Коментари: 1 / Добави коментар ]

От: mita4eto (email) (13-11-2009 10:19)

Стига си кодил, дай да те водя за риба :-) Ми така де, уикенда идва


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Creative Commons License
The content of this site is licensed under Creative Commons BY-NC-SA 3.0 License
Copyright (cc) 2024 Мариян Захариев - Криейтив Комънс BY-NC-SA 3.0